Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
A Széchenyi 2020 keretében a mai napon megjelent a "Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése" című (VP2-4.1.2-16) kódszámú felhívás!
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg közel 20 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 05-től 2018. augusztus 06-ig lesz lehetőség.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.


Támogatás célja:    kisméretű terménytárolók, -szárítók és -tisztítók építését, valamint meglévő terménytárolók, -szárítók és -tisztítók energiahatékonyságának javítását, továbbá terménytárolók, -szárítók és –tisztítók energiaigényének megújuló energia előállításával történő fedezését támogatja.


Jogosultak:

mezőgazdasági termelő, akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ, de legfeljebb 350000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik.


Elszámolható költségek:

 • Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
 • Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése.
  Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.
 • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig)
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése. - Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  - Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)


Max. támogatási összeg: 

 • egyéni projekt esetén max. 100 millió forint,
 • kollektív projekt esetén max. 300 millió forint.


Támogatás intenzitás

50% (Pest megyében 40%)
+ 10% fiatal mezőgazdasági termelő számára
+ 10% a kollektív módon végrehajtott projektekre

Vissza
MEGOSZ Bilanciai