VP2-4.1.1.5-16 - Sertéstartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1.5-16 - Sertéstartó telepek korszerűsítése
Sertéstartó telepek korszerűsítése
Pályázati kód VP2-4.1.1.5-16
Támogatás megnevezése VP2-4.1.1.5-16 - Sertéstartó telepek korszerűsítése
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 19.860.000.000
Beadás kezdete 2016.04.20.
Beadási határidő 2018.04.20.
Támogatás célja Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A felhívás alapvető célja a sertéstartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta mértékének az Európa 2020 Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%-ra történő növeléséhez.
Kedvezményezettek köre mezőgazdasági termelők
Támogatási feltételek A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
Támogatás mértéke 50%
Támogatási minimum összege (Ft) 0
Támogatási maximum összege (Ft) 500.000.000 egyéni: 500000000 Ft egyéni: 1000000000 Ft
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 40 - 400
Vissza
MEGOSZ Bilanciai